Blir du utsatt för våld

Tala med någon du har förtroende för. 

Skriv ner vad som hänt.

Dokumentera skadorna hos läkare.

Ring kvinno/ tjejjouren , vi lyssnar och tror på dig.

Gör en polisanmälan.