Engagera Dig

 

Det är viktigt att vi är många som bryr oss och engagerar oss i våldutsatta kvinnor och tjejers situation. Du behövs! Kanske har du någon i din närhet som behöver ditt stöd? Kanske vill du arbeta ideellt på en jour? Möjligheterna att hjälpa finns för dig som vill engagera dig!

 

Hur blir jag jourkvinna eller jourtjej?

För att vara verksam på en jour behöver du utbilda dig. Denna utbildning ges av jouren och är kostnadsfri.

 

Råd till dig som misstänker att någon i din närhet blir misshandlad:

Fråga henne. Vill hon berätta så lyssna utan att ifrågasätta. Du kan inte fatta beslut åt henne. Peppa och stötta. Om du upplever att situationen är akut, tex fara för liv eller om barn far illa - kontakta polisen!